Czas trwania (około)
3 godz.
Dla grupy (około)
20 osób
Cena od osoby (dorośli)
30 zł
Cena od osoby (dzieci)
30 zł

Cena zawiera: opiekę instruktora-przewodnika, wynajęcie sprzętu, ubezpieczenie NNW.

Wycieczki z kijami nordic walking dedykowane są dla tych, którzy pragnął w aktywny sposób poznać Kazimierz Dolny i okolice. A także dla tych, którzy chcą odpocząć po całodziennej konferencji, szkoleniu. Dla seniorów proponujemy specjalnie dla nich przygotowane trasy a dla młodzieży szlaki wymagające większego wysiłku.

nordic01 nordic02 nordic03 nordic04 nordic05 nordic06 nordic07 nordic08 nordic09

 

 


PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT ©

Nordic walking po wąwozach

Tytuł/nazwa, program, scenariusz oraz sposób przeprowadzenia każdej z imprez turystycznych lub wycieczek jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie pomysłu, stworzenia, dystrybucji, prezentacji lub sposobu przeprowadzania.

Wszelkie prawa autorskie do utworu przysługują twórcy – pani Elżbiecie Skoczylas, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą kazimierz-tour.pl Usługi Przewodnickie i Pilockie Elżbieta Skoczylas z siedzibą w Puławach.

Twórca na podstawie umowy licencyjnej może udzielić upoważnienia (licencji niewyłącznej) do korzystania z utworu- tytułu/nazwy, programu, scenariusza oraz sposobu przeprowadzenia imprezy turystycznej lub wycieczki innej osobie.

W przeciwnym wypadku osoba korzystająca z utworu twórcy bez jego zgody narusza przepisy ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega odpowiedzialności karnej według przepisów w niej zawartych.