Czas trwania (około)
7 godz.
Dla grupy (około)
40 osób
Cena od osoby (dorośli)
46 zł
Cena od osoby (dzieci)
42 zł

Cena zawiera: koszt usługi przewodnickiej, bilet wstępu do zamku w Janowcu, koszt rejsu statkiem i przejazd ciuchcią, wstęp na Górę Trzech Krzyży, ubezpieczenie NNW.

Trasa dla tych, którzy chcą poznać dzieję dwóch położonych na przeciwległych brzegach Wisły miasteczek, Janowca i Kazimierza Dolnego.

Wycieczkę zaczynamy w Janowcu. Zwiedzamy piękną rezydencję magnacką, ekspozycję prezentującą historię zamku i jego właścicieli, zbrojowię. Odwiedzamy pochodzący z XVIII wieku dwór z Moniaków i spichlerz z wystawą etnograficzną.

Ciuchcią dojeżdżamy na przystań w Janowcu, stąd statkiem płyniemy do Kazimierza Dolnego

W Kazimierzu wędrujemy na Górę Trzech Krzyży, zwiedzamy kościół farny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja lub kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Następnie: Rynek z kamienicami Przybyłów, kamienicą Gdańską, studnią, Mały Rynek z Synagogą, Kościołem św. Anny oraz starymi Jatkami.

Opcjonalnie odwiedzamy Muzeum Przyrodnicze lub jedziemy eko-busikami do Korzeniowego Dołu i na cmentarz żydowski.

janowiec06 janowiec01 janowiec02 janowiec03 janowiec04 janowiec05 kazimierz01 kazimierz14 kazimierz04 janowiec07 janowiec08 kazimierz14


PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT ©

Pomiędzy dwoma brzegami, czyli Janowiec i Kazimierz

Tytuł/nazwa, program, scenariusz oraz sposób przeprowadzenia każdej z imprez turystycznych lub wycieczek jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie pomysłu, stworzenia, dystrybucji, prezentacji lub sposobu przeprowadzania.

Wszelkie prawa autorskie do utworu przysługują twórcy – pani Elżbiecie Skoczylas, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą kazimierz-tour.pl Usługi Przewodnickie i Pilockie Elżbieta Skoczylas z siedzibą w Puławach.

Twórca na podstawie umowy licencyjnej może udzielić upoważnienia (licencji niewyłącznej) do korzystania z utworu- tytułu/nazwy, programu, scenariusza oraz sposobu przeprowadzenia imprezy turystycznej lub wycieczki innej osobie.

W przeciwnym wypadku osoba korzystająca z utworu twórcy bez jego zgody narusza przepisy ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega odpowiedzialności karnej według przepisów w niej zawartych.