Czas trwania (około)
2 godz.
Dla grupy (około)
30 osób
Cena od osoby (dorośli)
- zł
Cena od osoby (dzieci)
30 zł

Gra dedykowana jest dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III. W czasie gry mali turyści poznają historie miasteczka, dowiedzą się jak to dawniej zbożem handlowano i co przywożono do Kazimierza z zamorskich krajów. Jakie cechy musiał posiadać rycerz i dama dworu. Jak powstał kamień, z którego wybudowano kazimierskie zabytki i jakie stwory żyły w morzu epoki górnej kredy. Grze towarzyszą zadania zręcznościowe, wiedzowe, kreatywne.

Na koniec każdy uczestnik dostaje dyplom znawcy Kazimierza.

gra_przedszkole_puzzle


PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT ©

Jestem znawcą Kazimierza Dolnego – gra miejska dla najmłodszych

Tytuł/nazwa, program, scenariusz oraz sposób przeprowadzenia każdej z imprez turystycznych lub wycieczek jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie pomysłu, stworzenia, dystrybucji, prezentacji lub sposobu przeprowadzania.

Wszelkie prawa autorskie do utworu przysługują twórcy – pani Elżbiecie Skoczylas, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą kazimierz-tour.pl Usługi Przewodnickie i Pilockie Elżbieta Skoczylas z siedzibą w Puławach.

Twórca na podstawie umowy licencyjnej może udzielić upoważnienia (licencji niewyłącznej) do korzystania z utworu- tytułu/nazwy, programu, scenariusza oraz sposobu przeprowadzenia imprezy turystycznej lub wycieczki innej osobie.

W przeciwnym wypadku osoba korzystająca z utworu twórcy bez jego zgody narusza przepisy ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i podlega odpowiedzialności karnej według przepisów w niej zawartych.